Skip to content

Çene Cerrahisi

Çene cerrahisi, diş hekimliğinin klinik bilimlerine bağlı en önemli dallarından biridir. Bu birim ağız, diş, çene ve yüz bölgelerindeki yumuşak ve sert dokuların doğumsal (konjenital) ve kazanılmış (edinsel) hastalıklarla travmatik ve her türlü patolojik nedenlerin yol açtığı estetik ve fonksiyonel sorunların medikal ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren tıbbi bir alandır.

Çene cerrahi uzmanları diş hekimliği fakültesinin ilgili bölümün anabilim dalından mezun olmuş kişilerdir. Bu alandaki uzmanlar sadece dişlerle değil, aynı zamanda yanak, dudak, dil ve tükürük bezleri gibi yumuşak doku hastalıklarının yanında çene eklemi ve çenedeki rahatsızlıkların tanısının konulması ve uygulanması gereken cerrahi müdahalelerin belirlenmesiyle de ilgilenmektedir.

 

Çene Cerrahisi Tedavileri;

 • Damağa gömülü ve komplike dişlerin çekimleri,
 • Çene, yüz bölgesi ağrılarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
 • Çene eklemi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
 • Diş kökenli kemik içi lezyonların tedavisi (Apikal Rezeksiyon),
 • Ağız, çene ve yüz bölgesinin her türlü enfeksiyonların cerrahi tedavileri,
 • Çenelerde oluşan kistik ve tümör gibi oluşumların cerrahi tedavileri,
 • Ağız bölgesinin yumuşak doku hastalıklarının cerrahi tedavileri,
 • Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri,
 • Dental protez yapımı öncesi yumuşak ve sert dokuların cerrahi olarak düzeltilmesi,
 • Dudak ve damak yarıklarının tedavisi,
 • Tükürük bezi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri
 • Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi (Ortognatik cerrahi),
 • Kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri,
 • İmplant uygulamaları
Open chat
Whatsapp Canlı Destek